2022/05/26
۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ خرداد
خواستگار سمج
  • همدستی پدر و دختر برای ربودن خواستگار سمج

    همدستی پدر و دختر برای ربودن خواستگار سمج

    شاکی مدام برای دخترم مزاحمت ایجاد می‌کرد. تماس‌های بی‌وقفه شاکی ممکن بود برای دخترم دردسر‌ساز شود. به همین دلیل از من و برادرزاده‌ام خواست برای گوشمالی او نقشه‌ای بکشیم.
  • چگونه به خواستگار سمج جواب رد بدهیم

    چگونه به خواستگار سمج جواب رد بدهیم

    برای این که از دست خواستگار سمج راحت شوید حتما باید نکاتی را که در این مطلب آمده است رعایت کنید.