2021/04/22
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
بهروز رهبری فرد
  • رهبری فرد: یحیی جان بچسب به تیمت

    رهبری فرد: یحیی جان بچسب به تیمت

    پرسپولیس خاص است چون رقیب ندارد، خاص است چون چهار قهرمانی متوالی دارد و طی سه سال دو مرتبه به فینال آسیا راه پیدا کرده است.