2021/10/16
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
مراسم قسامه
  • تبرئه 3 متهم به قتل با قسم خوردن

    تبرئه 3 متهم به قتل با قسم خوردن

    این افراد متهم بودند 2 کارگر را به قتل رسانده اند اما می گفتند بی گناه هستند.
  • اثبات بی‌ گناهی زن جوان در مرگ شوهر صیغه ای

    اثبات بی‌ گناهی زن جوان در مرگ شوهر صیغه ای

    نیمه‌های شب با صدای هولناکی بیدار شدم. داخل اتاق رفتم که متوجه شدم کیوان از پنجره به پایین سقوط کرده است. از ترس جسد را همراه برادرم و شوهر سابقم به بیابان‌های اطراف بردیم و سوزاندیم.