2022/07/04
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
کلاس تقویتی
  • معضل مدارس هیات امنایی و کلاس‌های تقویتی

    معضل مدارس هیات امنایی و کلاس‌های تقویتی

    بیشتر کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که بعد از 9 ماه یادگیری باید دوره‌ای برای رسوب یادگیری درنظر گرفته شود تا آنچه افراد آموخته‌اند در ذهن تثبیت شود. از این رو اگر در تابستان همان مباحث سال تحصیلی تکرار شود، اجازه تثبیت مطالب قبلی را گرفته‌ایم