2022/01/25
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
مجرم
 • خلاء قانونی برای نظارت بر مجرمان خطرناک

  خلاء قانونی برای نظارت بر مجرمان خطرناک

  اگر بخواهیم به درمان جدی آسیب‌های اجتماعی با نگاه به آینده و توسعه پایدار بپردازیم باید به حل جدی مساله کودکان فکر کنیم.
 • مجرمانی که نه مراقبت می‌شوند نه حمایت

  مجرمانی که نه مراقبت می‌شوند نه حمایت

  این خطرات همواره جامعه را تهدید می‌کند. مجرم را باید بعد از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد کرد و نمی‌شود زندانیان را برای همیشه در زندان نگه داشت. آنها آزاد می‌شوند و به جامعه برمی‌گردند و خطر ارتکاب دوباره جرم ازسوی برخی از آنها وجود دارد. باید مراقبت نامحسوس آنها و همچنین حمایت احتمالی، تبدیل به قانون شود.