2022/07/04
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
حضور زنان در ورزشگاه
  • در مسابقه ایران با سوریه، زنان به ورزشگاه نمی‌روند

    در مسابقه ایران با سوریه، زنان به ورزشگاه نمی‌روند

    من شخصا به حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه‌ها خوشبین هستم؛ البته چنانچه همگرایی و همفکری وجود داشته باشد و تفاهم ایجاد شود، قطعا مراجع مختلف و کانون‌های تاثیرگذار دراین‌باره صاحب‌نظر هستند اما اگر به قول شما بخواهم شفاف جواب بدهم، باید بگویم بله؛ احتمال حضور زنان در ورزشگاه‌ها زیاد است.