2020/06/06
۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
مجتمع بهاران
  • ابهامات بی‌پایان همکاری قرارگاه امام رضا با شهرداری تهران

    ابهامات بی‌پایان همکاری قرارگاه امام رضا با شهرداری تهران

    شهرداری در زمینه‌ کمک به زائرین اربعین نیز که از قرارگاه امام رضا (ع) کمک گرفته بود، از طریق معاونت امور مناطق، شهرداران مناطق را موظف کرده بود که به حساب قرارگاه پول واریز کنند و حتی سهمیه‌ای هم برای هر منطقه در نظر گرفته بود.