2021/09/23
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
مالرزی
  • افزایش کودکان سرراهی در مالزی

    افزایش کودکان سرراهی در مالزی

    پدیده کودکان سرراهی که همزمان با آغاز حیاتشان با خطر مرگ و بی هویتی روبرو می شوند، در مالزی با افزایش سالانه به تدریج به یک معضل اجتماعی تبدیل می شود.