2020/09/25
۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
اورژانس اجتماعی
  • راه اندازی 160 مرکز اورژانس اجتماعی جدید در سال جاری

    راه اندازی 160 مرکز اورژانس اجتماعی جدید در سال جاری

    اقدامات اورژانس اجتماعی بیشتر حالت مشاوره‌ای دارد و البته در مورد کودک‌آزاری می‌توادن به اعلام موضوع به دستگاه قضایی، امکان مداخله مستقیم را فراهم کند تا کودک آسیب‌دیده تحت پوشش قرار بگیرد. البته باز هم خانواده این کودک با طرح شکایت می‌توانند دوباره کودک را در اختیار خودشان بگیرند.