2022/08/08
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
بوکر
  • 13 نامزد بوکر ۲۰۱۷ معرفی شدند

    13 نامزد بوکر ۲۰۱۷ معرفی شدند

    در فهرست بلند نامزدهای جوایز بوکر امسال، چهره‌های ادبی مهمی حضور دارند که در مجموع، سابقه کسب جوایز ادبی پولیتزر، کاستا، بیلیز، فولیو و ایمپک را دارند