2023/01/28
۱۴۰۱ شنبه ۸ بهمن
بهزیستی
 • بهزیستی چرا کودک معلول کشته‌شده را به والدینش بازگرداند

  بهزیستی چرا کودک معلول کشته‌شده را به والدینش بازگرداند

  مددکاران سازمان بهزیستی به آدرس خانواده در شهرستان پرند مراجعه کرده و خانه‌ای اجاره به مساحت ۷۵ متر مورد ارزیابی قرار گرفته و شرایط خانواده مناسب ارزیابی شده بود.
 • ایجاد 30 مرکز جامع خدمات بهزیستی در کشور

  ایجاد 30 مرکز جامع خدمات بهزیستی در کشور

  ارائه خدمات به‌هنگام، پیشگیرانه و توانمندسازی در دستور کار این مراکز خواهد بود. در بحث تأمین ۱۱هزار و ۳۰۰ مسکن ویژه معلولان نیز تا پایان سال ۹۷ آن را تکمیل کنیم.
 • حمایت از معتادانی که ترک می‌کنند، در انتظار بودجه وزارت رفاه

  حمایت از معتادانی که ترک می‌کنند، در انتظار بودجه وزارت رفاه

  بسیاری از معتادان، خود توانایی تامین مالی هزینه‌های ترک را ندارند و باید طبق تبصره دوم ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، دولت با تامین بودجه برای سازمان‌های ذی‌ربط، شرایطی را فراهم کند تا بتوان هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و همچنین بازپروری شخص معتاد پس از ترک را تامین کرد.
 • چرخه ترک اجباری و اعتیاد دوباره در بحران کمبود بودجه

  چرخه ترک اجباری و اعتیاد دوباره در بحران کمبود بودجه

  اگر قرار است نگهداری این معتادان ازسوی بهزیستی انجام گیرد، باید اجبارهای قضایی در آن کمرنگ‌تر شود و برنامه‌ریزی به عهده خود سازمان بهزیستی باشد تا متناسب با روح فعالیت‌های این سازمان، اقداماتی انجام دهد تا معتاد پس از ترک دوباره، به خیابان بازنگردد و دوباره از سر اجبار به اعتیاد روی نیاورد. این موضوع نیازمند توانمندسازی این افراد است، اما در این باره بودجه های لازم پش بینی نشده است.