2020/09/20
۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
میان‌رودان
  • ایران و ترکیه در جست‌و‌جوی زبانی مشترک درباره آب

    ایران و ترکیه در جست‌و‌جوی زبانی مشترک درباره آب

    بیش از ۱۲۵ هزار نفر دادخواست نجات میان‌رودان را امضا کرده‌اند که رقم قابل توجهی است. تاکنون هیچ دادخواست محیط زیستی نداشتیم که تعداد امضاکنندگان آن حتی به ۵۰ هزار نفر رسیده باشد. روند امضای نامه میان‌رودان همچنان رو به افزایش است.