2023/02/01
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
مالیخولیا
  • «مالیخولیا» در بخش مسابقه جشنواره «وارنا»

    «مالیخولیا» در بخش مسابقه جشنواره «وارنا»

    «مالیخولیا» به بخشی از مردم توجه دارد که خودشان از یک نوع بیماری که به آن گرفتار شده‌اند، خبر ندارند. به عبارت بهتر داستان این فیلم درباره آدم‌هایی است که دچار دوگانگی هویتی شده اند….