کد خبر : 139113 تاریخ : ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت - 07:02
امروز با حافظ/ صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/ آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

دوات آنلاین-غزل شماره 105 دیوان حافظ را بخوانید:

 

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد/ ور نه اندیشه این کار فراموشش باد

 

آن که یک جرعه می از دست تواند دادن/ دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

 

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/ آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد

 

شاه ترکان سخن مدعیان می‌شنود/ شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد

 

گر چه از کبر سخن با من درویش نگفت/ جان فدای شکرین پسته خاموشش باد

 

چشمم از آینه داران خط و خالش گشت/ لبم از بوسه ربایان بر و دوشش باد

 

نرگس مست نوازش کن مردم دارش/ خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد

 

به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ/ حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد