2019/05/25
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
جادو
 • چگونه سحر و طلسم را باطل کنیم؟

  چگونه سحر و طلسم را باطل کنیم؟

  سحر، جادو، بسته شدن بخت، سیاهی و خرافات؛ این‌ها عباراتی است که در زندگی روزمره ما دهان به دهان می‌چرخد که برخی به آن اعتقاد دارند و برخی خیر.
 • سحر و جادو چه تاثیری در تغییر سرنوشت انسان‌ها دارد؟

  سحر و جادو چه تاثیری در تغییر سرنوشت انسان‌ها دارد؟

  خرافات جمع واژه عربی خرافه، به معنی اعتقاد غیرمنطقی و ثابت‌ نشده بر تأثیر امور ماورای طبیعت در امور طبیعی و به عبارت دیگر، هر نوع پندار عجیب برای عوام است. معمولاً خرافات ریشه در گرایش‌های درونی یا باطنی در زندگی بشر دارد و به مرور تبدیل به خرافه شده است.